Karakter Tafels

Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: 26 mei 2023

Bij Karakter Tafels hechten we veel waarde aan de privacy van onze klanten. Deze privacyverklaring legt uit hoe we persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, openbaar maken en beschermen in verband met onze diensten. We streven ernaar om uw persoonlijke gegevens op een rechtmatige, transparante en veilige manier te verwerken, in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

  1. Verzamelde gegevens We verzamelen persoonlijke gegevens die u vrijwillig verstrekt wanneer u gebruikmaakt van onze website, diensten en communicatiekanalen. Deze gegevens kunnen uw naam, contactgegevens, factureringsgegevens en andere relevante informatie bevatten die nodig is om onze producten en diensten te leveren.

  2. Gebruik van gegevens We gebruiken de verzamelde gegevens om onze diensten te leveren, uw bestellingen te verwerken, te factureren, te communiceren over producten, aanbiedingen en promoties, en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We kunnen uw gegevens ook gebruiken om onze diensten te verbeteren en om u een gepersonaliseerde ervaring te bieden.

  3. Gegevensbescherming We treffen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, diefstal of wijziging. We hanteren strikte interne richtlijnen en beperken de toegang tot uw gegevens tot geautoriseerd personeel dat deze informatie nodig heeft om onze diensten uit te voeren.

  4. Gegevensdeling We delen uw persoonlijke gegevens alleen in beperkte gevallen en met derden die betrokken zijn bij het leveren van onze diensten. Dit kan omvatten:

  • Dienstverleners die ons helpen bij het verwerken van betalingen, verzending van producten en het uitvoeren van andere zakelijke activiteiten.
  • Overheidsinstanties of wetshandhavingsautoriteiten wanneer dit vereist is door de wet of om onze rechten en eigendommen te beschermen.
  1. Marketingcommunicatie Als u hebt ingestemd met het ontvangen van marketingcommunicatie, kunnen we u informatie sturen over onze producten, aanbiedingen, promoties en nieuws. U kunt op elk moment afmelden voor deze communicatie door de instructies in de e-mail te volgen of door contact met ons op te nemen.

  2. Bewaartermijn We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan is volgens de wet.

  3. Uw rechten U hebt het recht om toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens, deze te corrigeren, bij te werken of te verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingsactiviteiten of